Unsere Klassen

 

Grundschule Werkrealschule
Klasse 1 - 2014/15 Klasse 5 - 2014/15
Klasse 2 - 2014/15 Klasse 6 - 2014/15
Klasse 3 - 2014/15 Klasse 7 - 2014/15
Klasse 4 - 2014/15 Klasse 8 - 2014/15
Klasse 9 - 2014/15

 

Grundschule Werkrealschule
Klasse 1 - 2013/14 Klasse 5 - 2013/14
Klasse 2 - 2013/14 Klasse 6 - 2013/14
Klasse 3 - 2013/14 Klasse 7 - 2013/14
Klasse 4 - 2013/14 Klasse 8 - 2013/14
Klasse 9 - 2013/14

 

Grundschule Werkrealschule
Klasse 1 - 2012/13 Klasse 5 - 2012/13
Klasse 2 - 2012/13 Klasse 6 - 2012/13
Klasse 3 - 2012/13 Klasse 7 - 2012/13
Klasse 4 - 2012/13 Klasse 8 - 2012/13
Klasse 9 - 2012/13

 

Grundschule Werkrealschule
Klasse 1 - 2011/12 Klasse 5 - 2011/12
Klasse 2 - 2011/12 Klasse 6 - 2011/12
Klasse 3 - 2011/12 Klasse 7 - 2011/12
Klasse 4 - 2011/12 Klasse 8 - 2011/12
Klasse 9 - 2011/12

 

Grundschule Hauptschule
Klasse 1 - 2010/11 Klasse 5 - 2010/11
Klasse 2 - 2010/11 Klasse 6 - 2010/11
Klasse 3 - 2010/11 Klasse 7 - 2010/11
Klasse 4 - 2010/11 Klasse 8 - 2010/11
Klasse 9a - 2010/11
Klasse 9b - 2010/11

 

Grundschule Hauptschule
Klasse 1 - 2009/10 Klasse 5 - 2009/10
  Klasse 2 - 2009/10 Klasse 6 - 2009/10
Klasse 3 - 2009/10 Klasse 7 - 2009/10
Klasse 4 - 2009/10 Klasse 8 - 2009/10
Klasse 9a - 2009/10
Klasse 9b - 2009/10

 

Grundschule Hauptschule
 
  Klasse 1 - 2008/09 Klasse 5 - 2008/09
Klasse 2 - 2008/09 Klasse 6 - 2008/09
Klasse 3 - 2008/09 Klasse 7 - 2008/09
Klasse 4 - 2008/09 Klasse 8 - 2008/09
Klasse 9 - 2008/09

 

Grundschule Hauptschule
 
  Klasse 1 - 2007/08 Klasse 5 - 2007/08
Klasse 2 - 2007/08 Klasse 6 - 2007/08
Klasse 3 - 2007/08 Klasse 7 - 2007/08
Klasse 4 - 2007/08 Klasse 8 - 2007/08
Klasse 9 - 2007/08